SBC CPA Jobs

Accounting and Finance
SBC CPA
Location

10/F., Tower A, Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

Account / Audit Staff (20K+)

SBC CPA

 • Accountancy
 • Audit
 • +4 skills
 • +5 skills

Tax Accountant / Supervisor (28K+)

SBC CPA

 • Accountancy
 • Audit
 • +3 skills
 • +4 skills

Senior Audit Manager (42K+)

SBC CPA

 • Accountancy
 • Audit
 • +4 skills
 • +5 skills

Audit Manager / Supervisor (35K+)

SBC CPA

 • Accountancy
 • Audit
 • +3 skills
 • +4 skills

Secretary (17K+)

SBC CPA

 • Chinese Word Processing
 • Formatting
 • +4 skills
 • +5 skills

Senior Audit Manager (42K+)

SBC CPA

 • Accountancy
 • Audit
 • +4 skills
 • +5 skills

Tax Accountant / Supervisor (28K+)

SBC CPA

 • Accountancy
 • Audit
 • +3 skills
 • +4 skills

Audit Manager / Supervisor (35K+)

SBC CPA

 • Accountancy
 • Audit
 • +3 skills
 • +4 skills

Account / Audit Staff (20K+)

SBC CPA

 • Accountancy
 • Audit
 • +4 skills
 • +5 skills

Currently No Company Description