SBC CPA Jobs

Accounting and Finance
SBC CPA
Location

10/F., Tower A, Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

Tax Accountant / Supervisor (Salary from 24 to 36K)

SBC CPA

 • Accountancy
 • Audit
 • +3 skills
 • +4 skills

Audit Manager / Supervisor (Salary from 30K+)

SBC CPA

 • Accountancy
 • Audit
 • +3 skills
 • +4 skills

Senior Audit Manager (Salary from 42K+)

SBC CPA

 • Accountancy
 • Audit
 • +4 skills
 • +5 skills

Account / Audit Staff (Salary from 18-24K)

SBC CPA

 • Accountancy
 • Audit
 • +4 skills
 • +5 skills

Audit Manager / Supervisor (Salary from 28 to 44K)

SBC CPA

 • Accountancy
 • Audit
 • +3 skills
 • +4 skills

Account / Audit Staff (Salary from 17K+)

SBC CPA

 • Accountancy
 • Audit
 • +4 skills
 • +5 skills

Account / Audit Staff (Salary from 17K+)

SBC CPA

 • Accountancy
 • Audit
 • +4 skills
 • +5 skills

Audit Manager / Supervisor (Salary from 28 to 44K)

SBC CPA

 • Accountancy
 • Audit
 • +3 skills
 • +4 skills

Currently No Company Description