Sa Sa Cosmetic

Sa Sa Cosmetic

Management Trainee – Logistics

Sa Sa Cosmetic

 • Supply Chain Management

Brand Manager (Product Development)

Sa Sa Cosmetic

 • Branding
 • FMCG
 • +7 skills
 • +8 skills

Training Officer (Product)

Sa Sa Cosmetic

 • Microsoft Word
 • Training
 • +1 skill
 • +2 skills

Brand Executive / Brand Assistant

Sa Sa Cosmetic

 • Arranging Meetings
 • Branding
 • +8 skills
 • +9 skills

Brand Supervisor

Sa Sa Cosmetic

 • Branding
 • FMCG
 • +2 skills
 • +3 skills

Administrative Assistant (Product Team)

Sa Sa Cosmetic

 • Data Entry
 • Filing
 • +5 skills
 • +6 skills

Brand Executive

Sa Sa Cosmetic

 • Branding
 • Business Analytics
 • +8 skills
 • +9 skills

Sales and Product Executive

Sa Sa Cosmetic

 • Arranging Meetings
 • Business Analytics
 • +4 skills
 • +5 skills

Inventory Planner

Sa Sa Cosmetic

 • Branding
 • Capacity Planning
 • +7 skills
 • +8 skills

Part-time Product Executive

Sa Sa Cosmetic

 • Microsoft Excel
 Show More Jobs

Currently No Company Description