Citibank

STARSZY DORADCA BANKOWOŚCI DETALICZNEJ PRIORITY

Citibank
Full Time
Central
Non-specified
Junior (less than 3 years)
Non-specified
English

Job Description

STARSZY DORADCA BANKOWOŚCI DETALICZNEJ PRIORITY

Location: EMEA-POL-WZ-Szczecin

  • Aktywne rozpoznawanie oczekiwań Klientów segmentu affluent, jak również oferowanie odpowiednich rozwiązań dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb
  • Budowanie i pogłębianie relacji z Klientami segmentu affluent
  • Realizacja wyznaczonych działań sprzedażowych poprzez efektywne pozyskiwanie Klientów w oddziale oraz poza nim
  • Budowanie, utrzymywanie i rozwijanie wysokiego poziomu satysfakcji Klienta
  • Stałe aktualizowanie i pogłębianie własnej wiedzy z dziedziny finansów i bankowości
  • Kształtowanie pozytywnego wizerunku Banku